zakażenie

zakażenie

DONIESIENIA
Liczba kardioimplantów stopniowo wzrosła, prowadząc do zwiększonego zapotrzebowania na przezżylną ekstrakcję elektrod (TLE) z powodu infekcji urządzeń. Wcześniejsze badania opisywały “ducha” jako nową, ruchomą, podłużną pozostałość masy komórkowej ...
0