TELEMEDYCYNA – HOME MONITORING

TELEMEDYCYNA – HOME MONITORING

HOME MONITORING – redukuje śmiertelność  u pacjentów z niewydolnością serca.

w czasie kongresu ESC w Amsterdamie zaprezentowane wyniki badania IN TIME, w którym po raz pierwszy  wykazano, że monitorowanie pacjentów dzięki  systemowi HOME MONITORING  w wszczepialnych urządzeniach ( CRT –D lub ICD) redukuje śmiertelność już w czasie rocznej obserwacji pacjentów po zabiegu implantacji. Badanie to stanowi ważny, kolejny krok do coraz szerszego zastosowania telemedycyny w praktyce klinicznej.

Michał Chudzik, Anna Nowek

IN TIME STUDY –  ZOBACZ