Test defibrylacji kluczowy podczas wymiany S-ICD

doniesienia medialne

S-ICD nie przerywa indukowanego migotania komór u co piątej osoby poddawanej wymianie urządzenia. Rudic i wsp. przeanalizowali dane 25 kolejnych pacjentów z S-ICD skierowanych do wymiany urządzenia między 2015 a 2019 rokiem. Podczas testu defibrylacji indukowano migotanie komór. U 5 z 25 osób, migotanie komór nie zostało przerwane po pierwszym lub drugim wyładowaniu z S-ICD i pacjenci musieli być zdefibrylowani zewnętrznie.  We wszystkich 5 przypadkach po repozycji urządzenia i/lub kapsulektomii loży przerwano arytmię podczas testu defibrylacji 65 J. Zaobserwowano wzrost oporności w zwoju defibrylującym u wszystkich pacjentów podczas wymiany urządzenia w porównaniu do pierwotnej implantacji. Impedancja była istotnie wyższa u osób z nieskutecznym testem defibrylacji (119?17? vs. 93?26 ?; P = 0,03). Zdaniem autorów, wysoki odsetek pacjentów z S-ICD z nieudanym testem defibrylacji uzasadnia w pełni potrzebę testowania progu defibrylacji podczas wymian urządzenia. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Źródło:
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(19)30946-4/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły