MRI w czasowej stymulacji serca

MRI można bezpiecznie wykonać u pacjentów z czasowym zewnętrznym stymulatorem serca dopuszczonym warunkowo do rezonansu i elektrodą o aktywnej fiksacji. Zidentyfikowano wszystkich pacjentów, którzy wymagali założenia czasowego, zewnętrznego stymulatora serca w duńskim ośrodku o trzecim stopniu referencyjności w latach 2016-2020. Klasyczna elektroda o aktywnej fiksacji była wszczepiona przezskórnie i połączona do stymulatora dopuszczonego warunkowo do MRI wyłonionego i przyklejonego taśmą na skórze. Przed MRI urządzenie zostało przeprogramowane zgodnie z wytycznymi i umocowane, by ograniczyć ruchy w polu elektromagnetycznym. W grupie 827 pacjentów z zewnętrznym czasowym stymulatorem serca 44 (5%) miało wykonany MRI.

Stymulator był wszczepiony z powodu:
• bloku przedsionkowo-komorowego w 45% przypadków, 
• zresuscytowanego zatrzymania krążenia w 36%,
• infekcyjnego zapalenia wsierdzia w 21%,
• innych przyczyn w 14%.

Średnio po 6 dniach od implantacji czasowego stymulatora wykonano MRI. Połowa chorych miała MRI serca, a połowa MRI innego obszaru ciała. W czasie MRI nie obserwowano przypadków nieprawidłowego działania układu ani arytmii, nie stwierdzono zaburzeń sensingu, progu stymulacji ani oporności. U wszystkich 22 osób, którym wykonano MRI serca, nie stwierdzono artefaktów ograniczających wartość diagnostyczną badania.

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły