Tips & tricks: jak zmniejszyć artefakty w MRI serca osób z CIED?

Uniesienie ramienia po stronie wszczepionego CIED pozwala istotnie zmniejszyć artefakty w MRI serca generowane przez urządzenie. Badacze z Uniwersytetu w Helsinkach ocenili MRI serca wszystkich 171 pacjentów z CIED i elektrodami wewnątrzsercowymi, którym wykonano badanie w latach 2011-2019. Obliczono liczbę segmentów serca z obecnymi artefaktami w sekwencjach cine i LGE. U osób z CIED implantowanym po prawej stronie, a także po podniesieniu ramienia po stronie CIED obserwowano mniej artefaktów w MRI. W grupie z CIED wszczepionym po prawej stronie mediana odsetka segmentów bez artefaktów w osi krótkiej wyniosła 93,8% w porównaniu z 78,1% wśród osób z CIED po stronie lewej (p < 0,001). W grupie z CIED po lewej stronie podniesienie ramienia na czas MRI pozwalało uzyskać 87,5% segmentów bez artefaktów w porównaniu z 62,5% w grupie, w której wykonano MRI z opuszczonym ramieniem w projekcjach osi krótkiej (p = 0,02).

Created with BioRender, licensed version purchased by Sylwester Rogula
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły