Tomografia komputerowa przydatna przed usuwaniem elektrod

Tomografia komputerowa bramkowana EKG może pomóc przewidzieć konieczność użycia systemu laserowego lub pistoletu z mechanizmem rotacyjnym podczas usuwania elektrod. Prospektywne badanie zostało przeprowadzone w pięciu doświadczonych ośrodkach usuwania elektrod. Włączono 200 pacjentów z ≥ 1 elektrodą do usunięcia przebywającą > 1 rok w pacjencie, którym wykonano tomografię komputerową w celu oceny włóknienia (mierzonego jako długość przyrośniętej elektrody do ściany naczynia) w skali od 1 do 4 na trzech obszarach przebiegu elektrody (od wejścia elektrody do żyły głównej górnej, żyła główna górna, od prawego przedsionka do końcówki elektrody). Oceniano liczbę usuwań, w trakcie których konieczne było użycie systemu laserowego lub pistoletu z mechanizmem rotacyjnym podczas usuwania elektrod w celu usunięcia zrostów w żyle głównej górnej. Z 200 włączonych pacjentów u 196 wykonano pełne badanie tomografii komputerowej i usuwanie elektrod (mediana czasu przebywania elektrody w pacjencie – ok. 10,5 roku). U pacjentów z większymi zwłóknieniami w żyle głównej górnej w tomografii (wartości 3-4 w czterostopniowej skali) częściej była potrzeba użycia systemu laserowego lub pistoletu z mechanizmem rotacyjnym (67,8%) w porównaniu z pacjentami z mniejszymi zwłóknieniami (wartości 1-2, 38,6%; p < 0,001). Stwierdzono pięć poważnych powikłań (w tym trzy uszkodzenia żyły głównej górnej). Zdaniem autorów tomografia komputerowa bramkowana EKG pozwala przewidzieć konieczność użycia systemu laserowego lub pistoletu z mechanizmem rotacyjnym, ale nie jest w stanie wyselekcjonować pacjentów niskiego ryzyka, którzy nie będą potrzebować zastosowania systemu laserowego lub pistoletu z mechanizmem rotacyjnym. 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.121.010779

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły