T&T 5: Faza żylna
 w koronarografii

T&T 5: Faza żylna
 w koronarografii

Autor: dr hab. n. med. Marcin Grabowski