Undersensing

Undersensing (niedoczułość) – brak wyczuwania/rozpoznawania sygnałów z danej jamy serca. Do rozpoznania niezbędne jest porównanie zapisów IEGM z danej jamy serca lub z odległego pola (far field – FF) z markerami pokazującymi, które sygnały są rozpoznawane (widziane) przez urządzenie. Jest to tzw. zaburzenie sterowania.

Ryc. 1

Urządzenie (kardiowerter) nie wyczuwa wszystkich potencjałów przedsionkowych (niebieskie strzałki), wobec czego okresowo nie rozpoznaje arytmii przedsionkowej (czerwone strzałki – markery As zamiast AT oraz zmierzony przez urządzenie cykl – kolejno 359ms, 367ms, 375ms, 570ms, 367ms). Okresowo częstość rytmu komór w strefie detekcji arytmii komorowej (VT1, VT2).

Ryc. 2

Urządzenie nie rozpoznaje potencjałów przedsionkowych w obrębie (najprawdopodobniej) rytmu zatokowego (czerwone strzałki). Wynikać to może z bardzo niskiego potencjału pobudzeń przedsionkowych.

Ryc. 3

Okresowa niedoczułość pobudzeń komorowych w obrębie arytmii komorowej ze względu na ich zmienny potencjał (ostatnie 2 pobudzenia na rycinie o znacznie mniejszym potencjale niż poprzedzające – brak markerów pobudzeń komorowych (czerwone strzałki), mimo trwającej arytmii (strzałki niebieskie).

Ryc. 4

Okresowa niedoczułość pobudzeń komorowych w obrębie częstoskurczu komorowego wynikająca z ich niskiego potencjału. Pobudzenia po niewyczutych zespołach komorowych zakwalifikowane są przez urządzenie jako przedwczesne pobudzenia komorowe (PVC), gdyż nie są poprzedzone zdarzeniem przedsionkowym i nie spełniają kryterium częstości arytmii komorowej (cykl 610 ms).

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły