UNIKANIE NIEADEKWATNYCH WYŁADOWAŃ

UNIKANIE NIEADEKWATNYCH WYŁADOWAŃ

Aktualne rekomendacje programowania detekcji i terapii antytachyarytmicznej w urządzeniach 4 firm: Biotronik, Medtronic, Boston Scientific, St. Jude Medical.

 

Artur Oręziak

  Unikanie nieadekwatnych interwencji –  ZOBACZ