Urazy z powodu omdleń wazowagalnych ? metaanaliza

doniesienia medialne

Średnio co trzeci pacjent, który cierpi na powszechnie uznawane za łagodne omdlenia wazowagalne, doznaje urazu ? wskazują wyniki metaanalizy. Przeanalizowano dane z 23 badań obejmujących w sumie 3593 chorych. Pacjenci mieli rozpoznany zespół wazowagalny, a 82% z nich miało ponad dwa epizody omdleń przed włączeniem. Test pochyleniowy był dodatni u 60% badanych. Średnie ryzyko wystąpienia urazu z powodu omdlenia wyniosło 33,5% (95% CI 27,3-40,5%). Prawdopodobieństwo urazu było skorelowane z wiekiem (r = 0,4; p = 0,05), ale nie z płcią, wynikiem testu pochyleniowego czy nadciśnieniem. Wskaźnik występowania urazów wyniósł 25,7% (95% CI 19,1-32,8%) w badaniach, w których średni wiek pacjentów wyniósł ? 50 lat (n = 1803) i 43,4% (95% CI 34,9-52,3%) w badaniach ze starszą populacją (p = 0,002). W dziewięciu badaniach podano także częstość poważnych urazów ? średnio występowały one z częstością 13,9% (95% CI 9,5-19,8%). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euab041/6162696

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły