Urządzenia firmy Abbott (dawniej St. Jude Medical)

dr n. med. Ewa Makowska

Podstawowe znaczniki zdarzeń bradykardii, stosowane w zapisach IEGM (jednakowe dla układów stymulujących i dla kardiowerterów ? defibrylatorów)

 • AS ? wykryte zdarzenie przedsionkowe (znacznik i opis czerwony)
 • AP ? wystymuloane zdarzenie przedsionkowe (znacznik i opis szary)
 • VS ? wykryte zdarzenie komorowe (znacznik i opis czerwony)
 • VP ? wystymulowane zdarzenie komorowe (znacznik i opis szary)
 • BP ? wystymulowane zdarzenie dwukomorowe (znacznik i opis szary) ? dotyczy urządzeń resynchronizujących (CRT-P i CRT-D)

Najczęściej stosowane źródła sygnału (kanały) w IEGM (opisy znajdują się na IEGM): 

 • Bipolar ? zapis sygnału pomiędzy końcówką elektrody a jej pierścieniem.
 • A/V Sense Amp EGM ? zapis sygnału bipolarnego, filtrowanego w celu poprawy jakości sygnału. 
 • Unipolar – zapis sygnału pomiędzy końcówką elektrody a obudową urządzenia
 • Leadless ECG ? zapis sygnału zbliżonego do EKG powierzchniowego
 • Kanał dykryminatorów (tylko w kardiowerterach-defibrylatorach) ? zapis sygnału dalekiego pola (pomiędzy pierścieniem elektrody RV a obudową urządzenia), wykorzystywany przez algorytm urządzenia w celu rozróżniania morfologii arytmii. 
 • Kanał markerów ? zawiera wskaźniki miejsca sygnału (powyżej linii ? zdarzenia przedsionkowe, poniżej linii ? komorowe) oraz opis z użyciem podanych wyżej symboli. Poniżej kanału markerów podane są odstępy czasowe. W określonych sytuacjach widoczne dodatkowe liczby nad wykrytymi własnymi zdarzeniami komorowymi pokazują procentowy wynik oceny zgodności morfologii sygnału z komory z pobranym wzorcem  
 • Powierzchniowe EKG (jedno z odprowadzeń ? do wyboru). Dostępne jedynie w czasie rzeczywistym, jeśli podłączymy elektrody EKG. Z oczywistych względów obraz  niedostępny w epizodach zarejestrowanych w pamięci urządzenia. 

Przykładowe zapisy: 

 • Urządzenia jednojamowe ? komorowe (stymulatory VVI i ICDVR)
 • Urządzenia dwujamowe (stymulatory DDD i ICDDR)
 • Urządzenia resynchronizujące (stymulatory ? CRT-P i kardiowertery-defibrylatory ? CRT-D)
Ryc. 1. Stymulator VVI.  IEGM z epizodu zarejestrowanego w pamięci urządzenia. Po lewej stronie zapisu zdarzenia wystymulowane (przykład – strzałka szara), po prawej ? zdarzenia wykryte (przykład – strzałka czerwona). Liczby poniżej kanału markerów to podany w ms interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zdarzeniami (strzałka niebieska)
Ryc. 2. ICDVR. Zapis w czasie rzeczywistym podczas pobierania wzorca morfologii. Wszystkie pobudzenia własne (wykryte), rytm miarowy (najprawdopodobniej zatokowy, ale nie ma zapisu z przedsionka). Liczby poniżej kanału markerów to podany w ms interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zdarzeniami (strzałka niebieska). Liczby nad linią (strzałka zielona) to procentowy wynik oceny zgodności morfologii sygnału z komory z pobranym wzorcem ? w tym wypadku zgodność wynosi 100%. 
Ryc. 3. Stymulator DDD. Zapis w czasie rzeczywistym. Widoczne 4 różne rodzaje ewolucji:  własne pobudzenia przedsionkowe i komorowe (AS-VS; nr 1 i 2), stymulacja przedsionkowa z własną odpowiedzią komór (AP-VS, nr 3 i 4), stymulacja sekwencyjna przedsionka i komory (AP-VP, nr 5) i wykryte własne zdarzenie przedsionkowe z następową stymulacją komory (AS-VP, nr 6-8)
Ryc. 4. ICDDR. IEGM z epizodu zarejestrowanego w pamięci urządzenia. Tak jak w zapisie poprzednim widoczne różne sekwencje pobudzeń (AP-VP, AS-VS i AS-VP).  Zwraca uwagę druga ewolucja (strzałka czerwona) – zdarzenie zarejestrowane w kanale komorowym, bez poprzedzającego zdarzenia przedsionkowego. Jest to pobudzenie przedwczesne komorowe. Na kanale markerów powyżej linii, a więc w przedsionku, widoczny znacznik za ekstrasystolią, świadczący o wstecznym pobudzeniu przedsionków. Ma to także odzwierciedlenie w zapisie z przedsionka (A Sense Amp), choć przez urządzenie sygnał ten jest ignorowany (zbyt wczesny). Górne wartości liczbowe (niebieska strzałka) to odstępy czasowe miedzy zdarzeniami przedsionkowymi, dolne (szara strzałka) ? miedzy zdarzeniami komorowymi, pionowe (zielona strzałka) to odstępy przedsionkowo-komorowe. 
Ryc. 5. CRT-P. Zapis w czasie rzeczywistym. Stymulacja obukomorowa w odpowiedzi na własne pobudzenia przedsionkowe (AS-BP). Na kanale markerów znacznik stymulacji obukomorowej (strzałka zielona) skierowany w dół oznacza stymulację symultaniczną (jednoczasowy początek stymulacji RV i LV). Opis kanału zapisu z lewej komory (strzałka niebieska) pokazuje źródło sygnału pomiędzy końcówką elektrody lewokomorowej a jej drugim pierścieniem stymulującym. Oznaczenie to wskazuje, iż elektroda posiada więcej pierścieni stymulujących (elektroda czteropolowa)
Ryc. 6. CRT-D. IEGM z epizodu zarejestrowanego w pamięci urządzenia. Stymulacja obukomorowa w odpowiedzi na własne pobudzenia przedsionkowe (AS-BP). Na kanale markerów znacznik stymulacji obukomorowej (strzałka zielona) posiada na dole ?haczyk? skierowany w lewo, (widoczny lepiej na zbliżeniu) co oznacza, iż stymulacja LV wyprzedza stymulację RV.
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły