Usuwanie elektrod do CSP

Skuteczność usuwania elektrod do CSP sięga 99%. Autorzy ocenili retrospektywnie przypadki pacjentów z CSP poddanych zabiegowi usuwania elektrod w 10 ośrodkach. Włączono 341 pacjentów: 224 z HBP i 117 z LBBP. W grupie tej było 321 elektrod bezmandrynowych i 20 na mandrynie. W 338 przypadkach system usunięto w całości, a u trzech chorych pozostał dystalny fragment elektrody. Wśród 226 pacjentów z elektrodą > 6 miesięcy (zakres 6-193 miesiące) trakcja bezpośrednia była wystarczająca w 87%, w 10% przypadków zastosowano koszulki tnące, a laser u 3%. U trzech chorych konieczne było wykorzystanie dostępu udowego do zabiegu. Mniejsze powikłania wystąpiły u 2,1% pacjentów. Reimplantacja była skuteczna w 95% przypadków. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)02381-6/abstract

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły