Usuwanie porzuconych elektrod ? dane z rejestru ELECTRa

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Segreti i wsp. ocenili, czy porzucenie elektrody podczas przezskórnego usuwania elektrod wpływa na trudności i poważne powikłania śródzabiegowe. 

Przeanalizowano dane z rejestru ELECTRa. Spośród 3508 pacjentów kierowanych do usunięcia elektrod 422 osoby (12,0%) miały porzucone elektrody. Ta grupa była starsza, częściej miała implantowany ICD. Dodatkowo osoby z porzuconymi elektrodami częściej miały wskazania do usunięcia z przyczyn infekcyjnych (78,8% vs. 49,8%) i wegetacje (24,6% vs. 15,3%). Najstarsze elektrody były w grupie osób z porzuconymi elektrodami (10,9 vs. 6,3 lat). Podobnie liczba usuwanych elektrod była wyższa wśród chorych z porzuconymi elektrodami (3,2 vs. 1,7). 

Trakcja bezpośrednia była nieskuteczna częściej w grupie z porzuconymi elektrodami (94,5% vs. 78,8%); częściej w tej kohorcie stosowano metody usuwania inne niż mechaniczne (50,7% vs. 28,4%) a także dostęp udowy (p < 0,0001). Sukces okołozabiegowy i kliniczny był niższy w grupie z porzuconymi elektrodami (89,8% vs. 96,6%, p < 0,0001). Poważne powikłania (w tym zgony) były częstsze w grupie z porzuconymi elektrodami (5,5% vs. 2,3%, p = 0,0007). Obecność porzuconych elektrod była niezależnym predyktorem niepowodzenia zabiegu (OR 2,31, CI 1,57-3,40) i powikłań (OR 1,69, CI 1,22-2,35). W analizie ROC stwierdzono, że usuwanie elektrod, które były w ciele pacjenta dłużej niż dziewięć lat, istotnie częściej wiązało się z niepowodzeniem radiologicznym i poważnymi powikłaniami. 

Reasumując, porzucone elektrody istotnie zwiększają trudności podczas przezskórnego usuwania elektrod, zmniejszają szanse na powodzenie zabiegu i zwiększają ryzyko poważnych powikłań. 

Oprac. na podstawie Segreti L., Rinaldi C.A., Claridge S. i wsp.: Procedural outcomes associated with transvenous lead extraction in patients with abandoned leads: an ESC-EHRA ELECTRa (European Lead Extraction ConTRolled) Registry Sub-Analysis. Europace 2019; 21:645-54. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły