Uszkodzenia CIED po radioterapii – metaanaliza

Radioterapia może częściej uszkadzać ICD niż stymulatory serca. Do niniejszej metaanalizy włączono 17 retrospektywnych badań obserwacyjnych obejmujących populację liczącą blisko 2,5 tys. pacjentów. Stwierdzono, że ICD ulegały uszkodzeniu prawie trzykrotnie częściej niż stymulatory (OR 2,75; 95% CI 1,74-4,33). W pięciu badaniach oceniano podgrupy, w których stosowano radioterapię przy użyciu wiązki fotonowej, wykazano, że taka metoda leczenia wiązała się wyższym ryzykiem uszkodzenia ICD w przypadku energii promieniowania ≥ 10 MV (OR 5,28; 95% CI 2,14-13,03). Radioterapia z wtórną produkcją neutronów istotnie zwiększała ryzyko uszkodzenia CIED (OR 3,97, 95% CI 1,70-9,26), szczególnie resetu CIED (OR 5,79; 95% C 2,37-14,12, p = 0,0001). Nie zaobserwowano różnic w ryzyku uszkodzenia CIED między radioterapią klatki piersiowej a innymi obszarami ciała (OR 1,09; 95% CI 0,63-1,88). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)00107-8/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły