Uszkodzenia zatoki wieńcowej podczas implantacji CRT

doniesienia medialne

Uszkodzenia zatoki wieńcowej występują w ok. 0,7% zabiegów implantacji CRT ? tak wskazuje analiza 5011 pacjentów z Cleveland Clinic. W prospektywnie prowadzonym rejestrze autorzy znaleźli 35 przypadków uszkodzenia zatoki wieńcowej w czasie implantacji układu CRT w latach 2001-2018. W tej grupie u 6 osób stwierdzono perforację, a u 29 dyssekcję bez perforacji. W podgrupie z dyssekcją bez perforacji elektrodę lewokomorową udało się implantować u 21 z 29 osób. W podgrupie 6 osób z perforacją elektrodę lewokomorową skutecznie implantowano u 1 pacjenta. U 2 osób wystąpiła tamponada i przerwano zabieg. Ostatecznie w sumie nie udało się implantować elektrody lewokomorowej u 13 osób (38% wszystkich przypadków uszkodzenia zatoki wieńcowej) podczas pierwotnego zabiegu. U 9 z nich wykonano zabieg później ? u 6 implantowano elektrodę przez zatokę wieńcową a u 3 ? elektrodę nasierdziową. Spośród pozostałych 4 osób 3 odmówiło poddania się kolejnemu zabiegowi, a 1 zmarła.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Źródło:
https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)30207-1/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły