Warsztaty stymulacji układu przewodzącego serca CSP

Warsztaty stymulacji układu przewodzącego serca odbyły się 03.08.2023 r. w Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie kierowanej przez Prof. Piotra Kułakowskiego.

Przeprowadzono zabiegi fizjologicznej stymulacji z wykorzystaniem cewników CSP firmy Biotronik- Selectra 3D. Warsztaty poprowadził dr n. med. Konrad Dudek ze szpitala MSWiA w Rzeszowie. W warsztatach uczestniczyli lekarze: Aleksandra Czepiel, Maciej Świątkowski, Grzegorz Karczmarewicz, Rafał Łukaszewicz, Artur Nowiński, Amro Suleimieh oraz pielęgniarki: Magdalena Misiewicz i Agnieszka Godlewska.

Poniżej prezentujemy skrótowy opis jednego przypadku: 

83 – letni pacjent leczony w Klinice Kardiologii, po usunięciu układu ICD DR z powodu odelektrodowego, infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Układ ICD DR implantowano w 2010 roku, w prewencji wtórnej (VF w odległej dobie zawalu serca, dwukrotne burze elektryczne leczone ablacjami). Po zakończeniu leczenia IZW, ponowny zabieg implantacji przeprowadzono po prawej stronie. Zdecydowano o implantacji układu z funkcją resynchronizacji z uwagi na kardiomiopatię niedokrwienną z obniżoną frakcją wyrzutową (EF 20%) i wydłużone przewodzenie przedsionkowo – komorowe (PR 280ms).

Zabieg wykonano z wykorzystaniem systemu elektrofizjologicznego EP Tracer.

Wszczepiono układ CRT-D (DF4/IS1) z wykorzystaniem cewnika Selectra 3D 55-42 i elektrody stymulującej Solia proMRI S 60, którą umieszczono w  okolicę lewej odnogi pęczka Hisa, a następnie podłączono do portu IS-1 elektrody lewokomorowej. Elektrodę defibrylującą (Plexa proMRI S 65) umieszczono w dolnej przegrodzie nad koniuszkiem serca, a elektrodę przedsionkową (Solia proMRI S 53) w uszku przedsionka. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły