Wartość prognostyczna załamka T w populacji ogólnej

Wartość prognostyczna załamka T w populacji ogólnej

Załamki T o niskiej amplitudzie są związane z podwyższonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego w populacji ogólnej. Lekarze z Finlandii ocenili EKG 6584 osób powyżej 30 roku życia (średni wiek 51,2±13,9 roku, 45,6% mężczyzn) i w zależności od morfologii załamka T przydzielili je do jednej z trzech grup: 

  • EKG z ujemnymi załamkami T (ujemny załamek T o amplitudzie ≥0,1mV w ≥2 odprowadzeniach – I, II, aVL, V4-V6) – 239 osób (3,5%)
  • EKG z załamkami T o niskiej amplitudzie (ujemne lub dodatnie załamki T z amplitudą <0,1mV i stosunkiem załamka T do R ≤10% w ≥2odprowadzeniach – I, II, aVL, V4-V6) – 869 osób (12,7%),
  • EKG z prawidłowymi załamki T (brak spełnionych ww. kryteriów) – 5746 osób (83,8%)

Pacjenci z nieprawidłowymi załamkami T byli starsi i mieli częściej choroby sercowo-naczyniowe niż osoby z prawidłowymi załamkami T. Choroby sercowo-naczyniowe najczęściej występowały w grupie osób z ujemnymi załamkami T. W analizie wieloczynnikowej okazało się, że zarówno ujemne załamki T (HR 3,91, 95% CI 2,30-6,64) jak i załamki T o małej amplitudzie (HR 1,80, 95% CI 1,17-1,91) wiążą się z wyższym ryzykiem nagłego zgonu sercowego w porównaniu z prawidłowymi załamkami T. Ujemne załamki T i załamki T o niskiej  amplitudzie wiązały się z ze zgonem z przyczyn kardiologicznych (odpowiednio HR 2,34, 95% CI 1,75-3,13, HR 1,49, 95% CI 1,17-1,91) i śmiertelnością całkowitą (odpowiednio HR 1,85, 95% CI 1,50-2,27, HR 1,45, 95% CI 1,24-1,70).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=89053

Powiązane artykuły