Wczesne arytmie po implantacji ICD w prewencji wtórnej a ograniczenie prowadzenia pojazdów

doniesienia medialne

W niniejszym badaniu DREAM-ICD-II pokazano, że odsetek adekwatnych terapii po implantacji ICD w prewencji wtórnej jest o wiele niższy niż wcześniej raportowano i zmniejsza się po 3 pierwszych miesiącach. Zdaniem autorów zmniejszenie zalecanego ograniczenia w prowadzeniu pojazdów przez pacjentów z ICD w prewencji wtórnej z 6 (zalecenia amerykańskie) do 3 miesięcy jest bezpieczne. Autorzy retrospektywnie przeanalizowali wszystkie implantacje ICD w prewencji wtórnej w latach 2016-2020 w trzech kanadyjskich ośrodkach o trzecim stopniu referencyjności. W sumie 721 pacjentów obserwowano średnio przez 760 dni. Ryzyko arytmii komorowej było najwyższe w trackie pierwszych 3 miesięcy od implantacji ICD (34,4%), następnie spadło do ok. 10,6% w ciągu 3-6 miesięcy i 11,7% między 6 a 12 miesiącem. Wskaźniki występowania arytmii na 100 pacjento-lat wyniosły 0,48 w ciągu 90 dni, 0,28 w ciągu 180 dni i 0,20 między 181 a 365 dniem od implantacji. W ciągu pierwszych 90 od implantacji ryzyko omdlenia związanego z arytmią wyniosło 1,8%, a następnie spadło do 0,4% w okresie 90-180 dni (p<0,001). 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056471

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły