Wczesne przywracanie rytmu zatokowego po udarze z migotaniem przedsionków przynosi korzyści

Strategia przywracania rytmu zatokowego w ciągu roku po rozpoznaniu migotania przedsionków może zmniejszać ryzyko ponownego udaru u pacjentów z wywiadem udaru. Koreańscy badacze przeanalizowali narodową bazę danych w celu znalezienia pacjentów z migotaniem przedsionków i wywiadem udaru mózgu. Pacjenci, u których wykonano kardiowersję, ablację podłoża arytmii lub stosowano leki antyarytmiczne w ciągu roku od rozpoznania migotania przedsionków stanowili grupę przywracania rytmu zatokowego, a pozostali – grupę kontrolną. Dwie grupy porównano w analizie typu propensity score matching. Zidentyfikowano 12 455 pacjentów z grupy przywracania rytmu zatokowego i 41 054 z grupy kontrolnej. Wszyscy chorzy mieli przepisane leczenie przeciwkrzepliwe. W czasie obserwacji trwającej 2,6 roku udar mózgu rozpoznano ponownie u 4382 osób (2,6 na 100 osobolat). Wczesne przywracanie rytmu zatokowego wiązało się z niższym ryzykiem ponownego udaru w porównaniu z grupą kontrolną (HR 0,72, 95% CI 0,67-0,78, p<0,001).

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2022.11.021

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły