Wczesne uszkodzenia elektrod mandrynowych LBBAP

Częstość występowania wczesnych uszkodzeń elektrod mandrynowych wkręconych w obszar lewej odnogi pęczka Hisa wydaje się być wyższa niż podczas klasycznej stymulacji koniuszkowej. Badacze z Gandawy porównali 325 pacjentów z LBBAP i 149 ze stymulacją koniuszkową, których obserwowali średnio 1,5 roku. W tym czasie u dwóch chorych z LBBAP (0,6%) rozpoznano uszkodzenie przewodnika elektrody między jej końcem a ringiem. Takich powikłań nie stwierdzono u pacjentów ze stymulacją koniuszkową (p = 0,22). W RTG klatki piersiowej zwrócono uwagę na duży kąt zagięcia elektrody do LBBAP u 1,3% chorych. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(24)00103-6/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły