Wiedza pacjentów z ICD o ograniczeniach dot. prowadzenia pojazdów

doniesienia medialne

Wielu pacjentów po implantacji ICD nie zna rekomendowanych ograniczeń w prowadzeniu pojazdów, a ok. 1/3 wraca do prowadzenia samochodu w trakcie okresu ograniczenia ? pokazują wyniki duńskiego rejestru. Badanie przeprowadzono wśród wszystkich Duńczyków powyżej 18. roku życia, którym między 2013 a 2016 r. wszczepiono po raz pierwszy ICD (n = 3913). Z tej grupy na zapytanie odpowiedziało 2741 osób (71%), 2513 z nich (92%) miało ważne prawo jazdy w chwili implantacji ICD, a 175 (7%) jeździło zawodowo. Średni wieku badanych wyniosła 67 lat, 83% stanowili mężczyźni, a 47% miało implantowany ICD w prewencji pierwotnej. Bardzo duży odsetek pacjentów nie był świadomy ograniczeń w prowadzeniu pojazdów: w prewencji pierwotnej ? 58%, w prewencji wtórnej ? 36%, po adekwatnym wyładowaniu ? 28%, prowadzenie pojazdu zawodowo ? 55%. Prawie wszyscy chorzy (94%) wrócili do prowadzenia pojazdu po implantacji ICD, 1/3 już w trakcie okresu, w którym nie powinni jeździć. W sumie 35% osób wróciło do zawodowego kierowania pojazdem. W trakcie obserwacji trwającej średnio 2,3 roku 0,2% badanych doznało wyładowania ICD podczas prowadzenia samochodu, w jednym przypadku skutkowało to wypadkiem. Szacowane ryzyku uszkodzeń wyniosło 0,0002% na osoborok. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehab253/6268973?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły