Wieloletnie rokowanie pacjentów z CRT

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Do tej pory nie opisano dobrze długoterminowego rokowania pacjentów z CRT, którzy przeżyli pięć lat po zabiegu. Barra i wsp. ocenili wieloletnie przeżycie tej populacji z uwzględnieniem występowania nagłych zgonów sercowych. 

Autorzy wybrali pacjentów z CRT implantowanym w latach 2002-2013 w ośrodkach we Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach i Szwecji, którzy przeżyli co najmniej pięć lat po zabiegu. Oceniono długoterminowe rokowanie. 

Włączono 1775 pacjentów z CRT implantowanym zgodnie z ówczesnymi wskazaniami. Mediana obserwacji wyniosła 30 miesięcy (IQR 10-42 miesiące) po pięciu latach od zabiegu. W trakcie obserwacji zmarły 473 osoby. Roczny wskaźnik zgonów wyniósł 40,4 (95% CI 35,3-45,5) na 1000 osobolat w grupie z CRT-D i 97,2 (95% CI 85,5-109,9) na 1000 osobolat w grupie z CRT-P. Dopasowany wskaźnik ryzyka zgonu wyniósł 0,99 (95% CI 0,79-1,22). W sumie tylko 29 osób zmarło z powodu późnego nagłego zgonu sercowego (14 w grupie CRT-P i 15 w grupie CRT-D), co stanowiło 6,1% wszystkich zgonów w obu grupach. Główną przyczynę zgonów w obu grupach stanowiła postępująca niewydolność serca (42,8% w grupie CRT-P i 52,6% w grupie CRT-D). Około 1/3 zgonów w obu grupach była spowodowana chorobami innymi niż sercowo-naczyniowe. 

Podsumowując, postępująca niewydolność serca wciąż stanowi główną przyczynę zgonów w wieloletniej obserwacji osób z CRT, które przeżyły pięć lat po zabiegu. Nagły zgon sercowy stanowił bardzo mały odsetek wszystkich zgonów w ww. populacji.  

Oprac. na podstawie: Barra S., Duehmke R., Providencia R. i wsp.: Very long-term survival and late sudden cardiac death in cardiac resynchronization therapy patients. EHJ 2019; 40: 2121-7. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły