Wiemy, jak poprawić adherencję pacjentów do przyjmowania leków przeciwzakrzepowych

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Smartwatche mogą istotnie zwiększyć adherencję pacjentów z migotaniem przedsionków do przyjmowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego ? tak wskazują wyniki badania z randomizacją ogłoszonego w sesji Late-Breaking Clinical Trials podczas tegorocznego Kongresu HRS 2020 online. Do badania włączono 160 pacjentów z migotaniem przedsionków z przepisanym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym i przydzielono ich do jednej z dwóch grup: smartwatcha (w której zegarek przypominał o regularnym stosowaniu leku) i grupy kontrolnej. Obie grupy znajdowały się pod stałą opieką ambulatoryjną i dodatkowo przeprowadzano regularne wizyty telefoniczne. W grupie smartwatcha zegarek wysyłał codziennie przypomnienie o konieczności przyjęcia leku. Oceniono adherencję do przyjmowania leku przeciwzakrzepowego za pomocą skali MMAS-8 a także odsetka dni z przyjętym lekiem. Adherencję do leczenia zdefiniowano jako wynik w skali MMAS-8 równy 8 lub odsetek dni z przyjętym leczeniem powyżej 80%.

W grupie kontrolnej odsetek pacjentów z MMAS-8 równym 8 spadł z 66,3% w pierwszym miesiącu do 40% w dziewiątym miesiącu, podobny spadek obserwowano w przypadku oceny dni z przyjętym lekiem. Z kolei w grupie smartwatcha adherencja do stosowania leku przeciwzakrzepowego wzrosła z 62,5% w pierwszym miesiącu do 77,8% w dziewiątym miesiącu (p<0,005). 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/822?q=Zhan&c=a

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły