Wpływ ablacji migotania przedsionków na udar niedokrwienny

doniesienia medialne

Ablacja migotania przedsionków zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego i krwawienia śródczaszkowego. Koreańscy badacze porównali 1629 pacjentów poddanych ablacji migotania przedsionków, 3258 chorych z migotaniem przedsionków leczonych zachowawczo z 3258 osobami bez migotania przedsionków (grupa kontrolna) z narodowych rejestrów dopasowanych w stosunku 1:2:2 wg propensity score matching. Pacjenci poddani ablacji odbywali regularne kontrole przez 51?29 miesięcy. Wśród osób poddanych ablacji udary niedokrwienne występowały istotnie częściej u pacjentów z nawrotami arytmii po ostatnim zabiegu (0,87%) niż u pacjentów, którzy utrzymali rytm zatokowy (0,24%; p = 0,017; p = 0,003). Udary niedokrwienne występowały częściej w grupie z migotaniem przedsionków leczonej zachowawczo (1,09%) niż poddanej ablacji (0,30%, p < 0,001) i grupie kontrolnej (0,34%, p < 0,001). Krwawienia śródczaszkowe wystąpiły u 0,17% leczonych zachowawczo, 0,06% leczonych ablacją (p = 0,023) i 0,12% osób z grupy kontrolnej (p = 0,226).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/article-abstract/23/4/529/5921074?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły