Wpływ cukrzycy na rokowanie pacjentów z kardiomiopatią nieniedokrwienną: analiza badania DANISH

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Rorth i wsp. przeanalizowali wyniki badania DANISH pod kątem wpływu cukrzycy na rokowanie osób z kardiowerterem-defibrylatorem i kardiomiopatią nieniedokrwienną. 

Oceniono wpływ cukrzycy na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową i nagłe zgony sercowe.

Cukrzyca była obecna u 211 (19%) z 1116 włączonych chorych. Pacjenci z cukrzycą częściej byli otyli, mieli gorszą funkcję nerek i gorszą wydolność (więcej osób w klasie NYHA III/IV). Stwierdzono porównywalny odsetek infekcji i innych powikłań w grupie z cukrzycą i bez (6,1% vs. 4,6%, p = 0,54). W obu ramionach badania (ICD i grupa kontrolna) cukrzyca silnie zwiększała śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową i występowanie nagłych zgonów sercowych. Stwierdzono następujący wpływ ICD u pacjentów z cukrzycą vs. bez cukrzycy: HR 0,92 (95% CI 0,57-1,50) vs. 0,85 (95% CI 0,63-1,13), p dla interakcji 0,60 dla śmiertelności całkowitej; HR 0,99 (0,58-1,70) vs. 0,70 (0,48-1,01), p dla interakcji 0,25 dla śmiertelności sercowo-naczyniowej; HR 0,81 (0,35-1,88) vs. 0,40 (0,22-0,76), p dla interakcji 0,16 dla nagłego zgonu sercowego. 

Podsumowując, w grupie osób z kardiomiopatią nieniedokrwienną z niską frakcją wyrzutową cukrzyca zwiększa śmiertelność całkowitą, głównie sercowo-naczyniową i nagłe zgony sercowe. Wyniki leczenia za pomocą ICD nie są istotnie zmienione przez cukrzycę, co, zdaniem autorów, może być spowodowane niedostateczną mocą badania.  

Oprac. na podstawie: Rorth R., Thune J.J., Nielsen J.C. i wsp.: The effect of implantable cardioverter-defibrillator in patients with diabetes and non-ischaemic systolic heart failure. Europace 2019; 21:1203-10. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły