Wpływ LBBAP na synchronię skurczu komór w zaburzeniach przewodzenia

LBBAP zachowuje synchronię skurczu komór osób z RBBB, a koryguje asynchronię obserwowaną w LBBB. Badacze z francuskiego ośrodka od czerwca 2020 r. rozpoczęli implantację LBBAP u wszystkich pacjentów ze wskazaniem do stałej stymulacji serca. Skuteczną LBBAP zdefiniowali jako zespół qR w V1 i czas do szczytu załamka R w V6 < 80 ms. Oceniali parametry synchronii skurczu lewej komory za pomocą techniki śledzenia markerów akustycznych i wskaźnika opóźnienia międzykomorowego. LBBAP wszczepiono u 134 ze 163 pacjentów (82,2%), a średni czas wystymulowanego zespołu QRS wyniósł 104±12 ms. U 47 osób z LBBB, LBBAP zwężała QRS średnio z 139±16 ms do 105±12 ms (p < 0,001) i wiązała się z redukcją dyssynchronii w echokardiografii z 90±46 ms vs. 53±21 ms, p = 0,009) i zmniejszeniem opóźnienia międzykomorowego (49±18 ms vs. 14±13 ms, p < 0,001). U 38 osób z RBBB obserwowano także zwężenie zespołu QRS z 134±14 ms do 106±13 ms (p < 0,001) z zachowaniem synchronii w echokardiografii i spadkiem opóźnienia międzykomorowego (50±16 ms vs. 17±14 ms, p < 0,001). 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euac223/6884050

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły