Wpływ porzuconych elektrod na rokowanie

Pacjenci z porzuconymi kilkoma elektrodami mają wyższe ryzyko infekcji i zgonu. Autorzy z Seulu przeanalizowali bazę 2962 zabiegów wykonanych w latach 1984-2018 – zidentyfikowali 130 chorych z porzuconymi elektrodami. Następnie do każdego pacjenta z porzuconą elektrodą dopasowali 2 z grupy kontrolnej bez porzuconej elektrody (n=260). W analizie Coxa porównano częstość infekcji, zakrzepicy, zgonów. W trakcie ponad 11-letniej obserwacji 3,6% chorych miało infekcję CIED, 1,8% – zakrzepicę/zwężenie naczyń żylnych, a 36,7% zmarło. Pacjenci z porzuconymi elektrodami mieli więcej chorób współistniejących, a najczęstszą przyczyną porzucenia elektrody było jej uszkodzenie (64,6%). Po dopasowaniu zmiennych nie stwierdzono istotnych różnic w ryzyku infekcji, zakrzepicy/zwężenia, zgonu między pacjentami z porzuconą elektrodą a grupą kontrolną. Z kolei pacjenci z kilkoma porzuconymi elektrodami mieli istotnie wyższe ryzyko infekcji CIED i zgonu niż grupa kontrolna (odpowiednio aHR 8,61, 95% CI 2,13-34,84, aHR 2,42, 95% CI 1,17-5,00). 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)02550-X/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły