Wpływ redukcji stymulacji komorowej na obraz kliniczny pacjentów z zachowaną czynnością lewej komory- metaanaliza

Wpływ redukcji stymulacji komorowej na obraz kliniczny pacjentów z zachowaną czynnością lewej komory- metaanaliza

Obecnie wielu producentów wprowadza nowe algorytmy do redukcji  stymulacji prawokomorowej  mając na uwadze zminimalizowanie jej klinicznych, niekorzystnych efektów. Niniejsza meta-analiza została przeprowadzona, w celu oceny doniesień naukowych dotyczących wpływu Ventricular Pacing Reduction Modalities (VPRM) na rezultaty kliniczne oraz porównania do standardowego stymulatora dwujamowego – DDD. Do badania włączono ponad 4000 pacjentów z 7 randomizowanych badań. VPRM prowadzi do istotnego zredukowania stymulacji komorowej (VP)  w porównaniu do klasycznego układu – DDD z zaprogramowanym  A-V delay. VRPM nie spowodował istotnej redukcji częstości występowania migotania przedsionków, hospitalizacji i śmiertelności całkowitej.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
Europace (2017) 19 (2): 282-288
https://academic.oup.com/europace/articleabstract/19/2/282/2354580/Reduction-in-unnecessary-ventricular-pacing-fails?redirectedFrom=fulltext 

POBIERZ – Wpływ redukcji stymulacji komorowej na obraz kliniczny pacjentów z zachowaną czynnością lewej komory- metaanaliza