Wpływ rewaskularyzacji u chorych z utrwalonymi częstoskurczami komorowymi, po przebytym zawale serca oraz z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Nadal nieznany jest wpływ rewaskularyzacji na nawracające arytmie komorowe (VAs) u chorych z chorobą niedokrwienną serca i względnie zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF). Celem niniejszej pracy było określenie wpływu rewaskularyzacji na nawracające VAs oraz śmiertelność. Badanie przeprowadzono u kolejnych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i LVEF ?40% występującym w pierwszym klinicznym przedłużonym VA przy braku ostrego zespołu wieńcowego. Oceniano wpływ rewaskularyzacji na nawracające VAs i śmiertelność całkowitą. W badaniu wzięło udział 274 pacjentów, średni wiek wynosił 66,1 ? 9,7 lat,  a 85,4% stanowili mężczyźni, średni LVEF 48,3% ? 7,2%. Podczas średniego czasu obserwacji 6,2 ? 5,1 roku: 51,1% pacjentów zmarło, miało nawracające VAs lub też właściwą terapię ICD. Pacjenci po przebytym zawale serca i LVEF ? 40%, u których występują przedłużone VAs, w przypadku braku ostrego zespołu wieńcowego nadal pozostają w grupie wysokiego ryzyka nawracających VAs i śmierci ze wszystkich przyczyn. Rewaskularyzacja nie ogranicza tego ryzyka.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:http://www.heartrhythmjournal.com/article/S15475271%2816%29000655/abstract?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=15475271_201606_13_6_&elsca4=Cardiology

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/07/2016_06_04-Wpływ-rewaskularyzacji-u-chorych-z-komorowymi-zaburzeniami-rytmu-serca-po-przebytym-zawale-serca-oraz-z-zachowaną-frakcją-wyrzutową-lewej-komory.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Wpływ rewaskularyzacji u chorych z utrwalonymi częstoskurczami komorowymi, po przebytym zawale serca oraz z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły