Wpływ rewaskularyzacji u chorych z utrwalonymi częstoskurczami komorowymi, po przebytym zawale serca oraz z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Wpływ rewaskularyzacji u chorych z utrwalonymi częstoskurczami komorowymi, po przebytym zawale serca oraz z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Nadal nieznany jest wpływ rewaskularyzacji na nawracające arytmie komorowe (VAs) u chorych z chorobą niedokrwienną serca i względnie zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF). Celem niniejszej pracy było określenie wpływu rewaskularyzacji na nawracające VAs oraz śmiertelność. Badanie przeprowadzono u kolejnych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i LVEF ≥40% występującym w pierwszym klinicznym przedłużonym VA przy braku ostrego zespołu wieńcowego. Oceniano wpływ rewaskularyzacji na nawracające VAs i śmiertelność całkowitą. W badaniu wzięło udział 274 pacjentów, średni wiek wynosił 66,1 ± 9,7 lat,  a 85,4% stanowili mężczyźni, średni LVEF 48,3% ± 7,2%. Podczas średniego czasu obserwacji 6,2 ± 5,1 roku: 51,1% pacjentów zmarło, miało nawracające VAs lub też właściwą terapię ICD. Pacjenci po przebytym zawale serca i LVEF ≥ 40%, u których występują przedłużone VAs, w przypadku braku ostrego zespołu wieńcowego nadal pozostają w grupie wysokiego ryzyka nawracających VAs i śmierci ze wszystkich przyczyn. Rewaskularyzacja nie ogranicza tego ryzyka.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:http://www.heartrhythmjournal.com/article/S15475271%2816%29000655/abstract?elsca1=etoc&elsca2=email&elsca3=15475271_201606_13_6_&elsca4=Cardiology

POBIERZ – Wpływ rewaskularyzacji u chorych z utrwalonymi częstoskurczami komorowymi, po przebytym zawale serca oraz z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory