Wpływ stymulacji prawej komory na funkcję lewej komory u pacjentów z blokiem AV wysokiego stopnia. Wyniki badania Protect-Pace

CRM, Tachyarrhythmietherapie, Defibrillator, Komplettaufnahme, Produkt einzeln, blauer Hintergrund

Przewlekła stymulacja prawej komory (RV) oraz wierzchołka (RVA) jest standardem leczenia dla bloku przedsionkowo-komorowego (AV), ale może być szkodliwa dla funkcji skurczowej lewej komory (LV). Dotychczasowe badania kliniczne stymulacji niewierzchołkowej nie dostarczały jednoznacznych wniosków. Celem tego prospektywnego, randomizowanego, wieloośrodkowego, międzynarodowego badania było porównanie zmian frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) przy stymulacji wierzchołka prawej komory oraz stymulacji przegrody międzykomorowej (RVHs) w okresie 2 lat. W badaniu Protect-Pace wzięło udział 240 pacjentów z blokiem AV wysokiego stopnia wymagających > 90% stymulacji komór serca ?z zachowaną wyjściową LVEF> 50%. Chorych zrandomizowano na dwie grupy: ze stymulacją RVA oraz RVHs. U chorych z blokiem AV wysokiego stopnia i zachowaną funkcją LV wymagających wysokiego odsetka stymulacji komorowej, stymulacja RVHs nie zapewnia działania ochronnego dla funkcji lewej komory nad stymulacją RVA w ciągu pierwszych 2 lat.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189602

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/03/Wpływ-stymulacji-prawej-komory-na-funkcję-lewej-komory-u-pacjentów-z-blokiem-AV-wysokiego-stopnia.-Wyniki-badania-Protect-Pace.pptx” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Wpływ stymulacji prawej komory na funkcję lewej komory u pacjentów z blokiem AV wysokiego stopnia. Wyniki badania Protect-Pace[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły