Wpływ urządzeń codziennego użytku na działanie stymulatorów i kardiowerterów

Jedna z sesji Kongresu ESC 2015 została poświęcona zaburzeniom, jakie mogą wywołać w stymulatorach i defibrylatorach fale elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia codziennego użytku.

Zwrócono uwagę na to, że fale elektromagnetyczne mogą zaburzać działanie urządzeń wszczepialnych zwłaszcza wtedy, gdy przedmioty gospodarstwa domowego są niesprawne lub mają nieprawidłowe uziemienie. Brakuje rzetelnych wytycznych, które pomogłyby pacjentom i lekarzom określić ryzyko związane z falami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez przedmioty gospodarstwa domowego w życiu codziennym.

Z kolei wpływ telefonów komórkowych i fal przez nie wytwarzanych można uznać za znikomy dla działania urządzeń wszczepialnych. Pacjenci z urządzeniem wszczepialnym powinni natomiast unikać umieszczania akcesoriów telefonii komórkowej (np. słuchawek) na loży urządzenia, ponieważ może to spowodować interferencję magnetyczną.

Podtrzymano zalecenia dotyczące szybkiego przechodzenia pacjentów przez bramki wykrywające metal na lotniskach. W przypadku konieczności zastosowania ręcznego wykrywacza metalu nie wolno utrzymywać detektora nad urządzeniem dłużej niż to konieczne.

Na podstawie przeprowadzonych badań wydaje się, że szeroko rozumiane odtwarzacze mp3 są bezpieczne dla pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. Zaleca się jednak utrzymywanie ok. 15-centymetrowego dystansu między lożą urządzenia a odtwarzaczem. Należy też pamiętać o zachowaniu co najmniej 3-centymetrowej odległości bezpieczeństwa między słuchawkami a lożą. Trzeba także unikać stosowania odtwarzaczy mp3 podczas kontroli układu.

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Źródło: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/ESC-Congress/Congress-news/environment-and-pacemakers

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły