WSKAZANIA DO CRT – CO NOWEGO W 2012 W PORÓWNANIU DO 2010 ROKU

WSKAZANIA DO CRT – CO NOWEGO W 2012 W PORÓWNANIU DO 2010 ROKU

Opublikowane przez ESC w 2007r wytyczne dotyczące stymulacji i resynchronizacji serca oraz Europejskie wytyczne dotyczące rozpoznania i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca wydane w 2008r musiały zostały uaktualnione w 2010 roku. Wyniki randomizowanych badań klinicznych dotyczących CRT sprawiły, że zalecenia z roku 2010, w celu bardziej trafnego a zarazem bardziej rygorystycznego doboru odpowiedniego pacjenta do zabiegu CRT, musiały ulec aktualizacji już w roku 2012. Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami różniącymi zalecenia z roku 2012 od tych z 2010r.

Michał Chudzik, Ewa Nowacka

Co nowego w 2012 w porównaniu do 2010 roku –  ZOBACZ