WSKAZANIA DO ICD CZ.II

WSKAZANIA DO ICD CZ.II

Poza najczęstszymi wskazaniami do implantacji ICD w profilaktyce pierwotnej, w grupie pacjentów tzw. MADIT, kardiowertery-defibrylatory należy także implantować w przebiegu innych, rzadziej wystepujacych chorób. Są nimi miedzy inymi: LQT, Zespół Brugadów, kardiomiopatia przerostowa. Zebranie aktualnych zaleceń przedstawiają poniższe prezentacje.

 

Michał Chudzik

Polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od…Ewa Nowacka – ZOBACZ Wskazania do ICD.Zespół Brugadów_Irmina Urbanek –  ZOBACZ Wskazania do ICD. Zespół LQT Irmina Urbanek – ZOBACZ Wskazania do ICD. Arytmogenna kardiomiopatia Michał Kałowski – ZOBACZ Wskazania do ICD. Kardiomiopatia przerostowa Michał Kałowski –  ZOBACZ Wskazania do ICD. Podsumowanie Anna Nowek –  ZOBACZ