WSKAZANIA DO IMPLANTACJI DO CRT- 2013

WSKAZANIA DO IMPLANTACJI DO CRT- 2013

Aktualne wskazania do implantacji CRT opracowane przez  Pana dr Andrzeja Bolewskiego, zostały uaktualnione przez ESC w 2013 roku. W najnowszych zaleceniach głównym kryterium ekg jest obecność LBBB – niezależnie od czasu trwania zespołu QRS. Wydaje się, że pacjenci bez – LBBB nie będą odnosić tak dobrego efektu z leczenia terapią resynchronizującą.  W zamieszczonym materiale autorzy wykazują jakie różnice i nowości pojawiły się w aktualnych standardach w  porównaniu do poprzednich.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zaleceniami do CRT, przedstawionymi w formie praktycznych porad i schematów. 

  

Michał Chudzik

Wskazania do implantacji CRT – 2013_Andrzej Bolewski – ZOBACZ