WSKAZANIA DO IMPLANTACJI STYMULATORA SERCA

WSKAZANIA DO IMPLANTACJI STYMULATORA SERCA

Na kongresie EHRA w czerwcu 2013 roku zaprezentowano najnowsze wskazania do implantacji stymulatorów serca. Po raz pierwszy, autorzy spróbowali pokazać wskazania ze strony klinicznej, tak aby były bardziej związane z dolegliwościami pacjenta. W aktualnych zaleceniach zwrócono uwagę na szczególne sytuacje kliniczne: u pacjenta po zawale serca, po operacjach kardiochirurgicznych, kiedy ponowna implantacja po usunięciu układu w przebiegu infekcji. Po raz pierwszy w zaleceniach opisano postępowanie z chorym ze stymulatorem serca zakwalifikowanym do badania MRI.

Serdecznie zapraszamy

Dr n.med. Michał Chudzik

Wskazania do implantacji stymulatora serca.

Wskazania do stymulacji u pacjentów z przemijającą bradykardią z SSS i blokami p-k –  ZOBACZ Wskazania do stymulacji u pacjentów z utrwaloną bradykardią –  ZOBACZ Wybór trybu stymulacji u pacjentów z utrwaloną bradykardią –  ZOBACZ Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych – po zabiegach kardiochirurgicznych –  ZOBACZ Stymulacja serca w zawale serca. –  ZOBACZ Stymulacja serca u kobiet w ciąży –  ZOBACZ Stymulacja serca u osób z blokiem przedsionkowo-komorowym 1° –  ZOBACZ Powtórna implantacja układu stymulującego/CRT po wcześniejszym usunięciu urządzenia z powodu infekcji-  ZOBACZ Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD –  ZOBACZ