Wskaźnik wczesnych zgonów po ablacji częstoskurczów komorowych jest wysoki

Po zabiegach cewnikowej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) u pacjentów ze ?scar-related ?tachykardią komorową (VT) wczesne zgony wynoszą aż 5%  (ponad połowa zdarzeń ma miejsce w warunkach szpitalnych).

Ablacja cewnikowa RF stanowi podstawowy element leczenia nawracającej VT, której obecność wynikała z blizny komorowej (ventricular scar).

Jednakże wczesna śmiertelność pozabiegowa nie została do tej pory dokładnie zbadana, a korzystny wpływ ablacji na ogólną śmiertelność nie został udowodniony.

Celem badania była: ocena przedwczesnych zgonów po cewnikowej ablacji scar-related VT, włączono do badania 2 061 pts ze strukturalną chorobą serca poddawanych ablacji RF.

Przedwczesne zgony stwierdzono u 100/2061 (5%), zgon przed wypisem ze szpitala: 54/2061 (3%), a u 12/54 (0.6%) ? zgon związany z powikłaniami zabiegowymi. Wielowymiarowa analiza wykazała znaczący związek między przedwczesną śmiertelnością a: niską LVEF, przewlekłą chorobą nerek, obecnością VT (w tym niewykrytą VT). Identyfikacja cech zwiększających ryzyko przedwczesnych zgonów może powodować wczesne rozważenie włączenia wspomagania hemodynamicznego i bardziej skutecznego leczenia niewydolności serca w celu złagodzenia późniejszych komplikacji.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
https://cardiacrhythmnews.com/rate-of-early-death-after-ventricular-tachycardia-ablation-as-high-as-5/ 

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2017/08/2017_06_26-Wskaźnik-wczesnych-zgonów-po-ablacji-częstoskurczów-komorowych-jest-wysoki.-news.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – ?Wskaźnik wczesnych zgonów po ablacji częstoskurczów komorowych jest wysoki?[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły