Wskaźnik wczesnych zgonów po ablacji częstoskurczów komorowych jest wysoki

Wskaźnik wczesnych zgonów po ablacji częstoskurczów komorowych jest wysoki

Po zabiegach cewnikowej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) u pacjentów ze „scar-related „tachykardią komorową (VT) wczesne zgony wynoszą aż 5%  (ponad połowa zdarzeń ma miejsce w warunkach szpitalnych).

Ablacja cewnikowa RF stanowi podstawowy element leczenia nawracającej VT, której obecność wynikała z blizny komorowej (ventricular scar).

Jednakże wczesna śmiertelność pozabiegowa nie została do tej pory dokładnie zbadana, a korzystny wpływ ablacji na ogólną śmiertelność nie został udowodniony.

Celem badania była: ocena przedwczesnych zgonów po cewnikowej ablacji scar-related VT, włączono do badania 2 061 pts ze strukturalną chorobą serca poddawanych ablacji RF.

Przedwczesne zgony stwierdzono u 100/2061 (5%), zgon przed wypisem ze szpitala: 54/2061 (3%), a u 12/54 (0.6%) – zgon związany z powikłaniami zabiegowymi. Wielowymiarowa analiza wykazała znaczący związek między przedwczesną śmiertelnością a: niską LVEF, przewlekłą chorobą nerek, obecnością VT (w tym niewykrytą VT). Identyfikacja cech zwiększających ryzyko przedwczesnych zgonów może powodować wczesne rozważenie włączenia wspomagania hemodynamicznego i bardziej skutecznego leczenia niewydolności serca w celu złagodzenia późniejszych komplikacji.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
https://cardiacrhythmnews.com/rate-of-early-death-after-ventricular-tachycardia-ablation-as-high-as-5/ 

POBIERZ – „Wskaźnik wczesnych zgonów po ablacji częstoskurczów komorowych jest wysoki