Współczesna zapadalność na LBBB w niewydolności serca

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Kristensen i wsp. ocenili zapadalność na LBBB u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową wśród uczestników badań PARADIGM-HF i ATMOSPHERE.

Autorzy zidentyfikowali 7703 pacjentów bez stymulacji w EKG z zespołem QRS < 130 ms, którzy mieli wykonane co najmniej jedno badanie EKG podczas obserwacji (w trakcie corocznych wizyt lub na koniec badania). Pacjentów podzielono w zależności od wyjściowego czasu trwania zespołu QRS (< 100 ms, 101-115 ms, 116-129 ms) i obserwowano aż do poszerzenia zespołu QRS do 130 ms z morfologią LBBB w ostatnim dostępnym EKG. Oceniono wskaźnik zapadalności na LBBB na 100 pacjentolat w obrębie trzech ww. podgrup. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca. 

U 313 z 7703 pacjentów (4%) wystąpił LBBB w trakcie obserwacji trwającej średnio 2,7 roku. Zapadalność na LBBB wyniosła 1,5 na 100 pacjentolat. Wskaźnik ten wahał się od 0,9 w grupie z QRS < 100 ms do 4,0 na 100 pacjentolat w grupie z QRS 116-129 ms. Zidentyfikowano następujące predyktory wystąpienia LBBB: płeć męska, wiek, niższa frakcja wyrzutowa, czas trwania niewydolności serca, brak migotania przedsionków. Ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego było wyższe w grupie, w której wystąpił LBBB w porównaniu z pacjentami bez LBBB [wskaźnik występowania 13,5 vs 10,0 na 100 pacjentolat; dopasowany HR 1,43 (1,05-1,96)]. Wskaźnik śmiertelności wyniósł 12,6 na 100 pacjentolat w grupie z LBBB i 7,3 na 100 pacjentolat w grupie bez LBBB (HR 1,55, 95% CI 1,16-2,07). 

Podsumowując, roczne występowanie LBBB u pacjentów z niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową wynosi 1,5% i waha się od 1% w grupie z QRS < 100 ms do 4% w grupie z QRS 116-129 ms. Wystąpienie LBBB istotnie pogarsza rokowanie i zwraca uwagę na zasadność monitorowania EKG w tej populacji osób. 

Oprac. na podstawie: Abstract: P2630 Incidence and prognostic impact of newonset left bundle branch block in patients with heart failure and reduced ejection fraction Authors: S.L. Kristensen1, R. Roerth2, P.S. Jhund2, S. Beggs2, L. Kober3, W.T. Abraham4, A. Desai5, S. Solomon5, M. Packer6, J. Rouleau7, M. Zile8, K. Dickstein9, M.C. Petrie2, J.J.V. Mcmurray2, 1Gentofte Hospital  Copenhagen University Hospital, Department of Cardiology  Hellerup  Denmark, 2Cardiovascular Research Centre of Glasgow, Cardiology  Glasgow  United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland, 3Rigshospitalet Copenhagen University Hospital, Cardiology  Copenhagen  Denmark, 4Ohio State University Hospital, Cardiology  Ohio  United States of America, 5Brigham and Womens Hospital, Cardiology  Boston  United States of America, 6Baylor University Medical Center, Cardiology  Dallas  United States of America, 7Montreal Heart Institute, Cardiology  Montreal  Canada, 8Medical University of South Carolina Charleston United States of America, 9Stavanger University Hospital, Cardiology Stavanger Norway, On behalf: PARADIGMHF and ATMOSPHERE investigators.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły