Współczesne czynniki ryzyka infekcji CIED

Analiza populacyjna duńskich pacjentów wskazuje na poszczególne choroby współistniejące i procedury zwiększające ryzyko infekcji CIED. Włączono 84 429 kolejnych Duńczyków poddanych implantacji CIED lub jego wymianie w latach 1996-2018. W tym czasie wykonano 108 494 zabiegi z zakresu elektroterapii. Usunięto 1556 CIED z powodu infekcji loży (n = 1022) lub infekcji systemowej (n = 534). Po uzyskaniu danych z narodowych rejestrów pacjentów i leków wykonano analizy ryzyka, w których stwierdzono następujące predyktory infekcji.

Infekcja loży: 

  • ponowny zabieg z zakresu elektroterapii,
  • bardziej złożony CIED,
  • młodszy wiek, 
  • operacja zastawkowa.

Najwyższe ryzyko infekcji ogólnej CIED było u osób z ciężką niewydolnością nerek/dializowanych (HR 2,40; 95% CI 1,65-3,49), stanem zapalnym skóry (HR 2,80; 95% CI 1,92-4,05), uprzednią operacją zastawkową (HR 2,09; 95% CI 1,59-2,75). W analizie wieloczynnikowej niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroby nowotworowe, czasowa stymulacja ani POChP nie osiągnęły istotności statystycznej. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac576/6764221

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły