Wstępne wyniki wieloośrodkowego badania REMOTE-CIED- telemonitorowanie kardiowerterów- defibrylatorów wśród pacjentów z niewydolnością serca.

Badanie REMOTE-CIED jest pierwszym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym na dużej grupie pacjentów którego pierwszorzędowym celem jest porównanie stanu zdrowia związanego z chorobą w ocenie pacjenta i poziomu akceptacji terapii kardiowerterem- defibrylatorem z użyciem telemonitorowania lub standardowych wizyt kontrolnych w poradni. 

Grupa badana otrzymała urządzenie to teletransmisji, wagę oraz ciśnieniomierz. Wizyty w poradni przyszpitalnej odbywała raz na rok a kontrola pracy urządzenia odbywała się za pomocą teletransmisji nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Poza tym personel był powiadamiany o predefiniowanych alertach (np. niska pojemność baterii, rosnąca impedancja elektrod, arytmie, zmiana wagi). Grupa kontrolna odbywała standardowe wizyty kontrolne w poradni przyszpitalnej co 3-6 miesięcy.

Stan zdrowia związany z chorobą w ocenie pacjenta został zmierzony za pomocą skali KCCQ  natomiast akceptacja terapii za pomocą skali FPAS. Skale były wypełniane przez pacjentów kilkakrotnie w trakcie 2-letniego okresu obserwacji. 

Wyniki: Nie wykryto różnic w samoocenie stanu zdrowia między grupą pacjentów telemonitorowanych i standardowych wizytach kontrolnych. Obie metody prowadzenia terapii wiązały się z jednakowym poziomem akceptacji przez pacjentów.

Wnioski: Zastąpienie części wizyt kontrolnych telemonitoringiem urządzenia nie wpływa negatywnie na stan zdrowia w ocenie pacjenta i zapewnia równorzędny ze standardową opieką poziom akceptacji przez chorych.  

Źródło: https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euz140/5511581?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły