Wszczepialne urządzenia a migotanie przedsionków – najlepsze narzędzie monitorowania arytmii

Wszczepialne urządzenia a migotanie przedsionków – najlepsze narzędzie monitorowania arytmii

dr n. med. Artur Oręziak