Wykorzystanie kamizelki defibrylującej w Europie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez EHRA

Wykorzystanie kamizelki defibrylującej w Europie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez EHRA

Coraz więcej dowodów z badań nierandomizowanych i rejestrów sugeruje wysoką skuteczność oraz zadowalający profil bezpieczeństwa kamizelki defibrylującej (WCD). Celem sondażu EHRA było zebranie danych na temat wykorzystania WCD w europejskich ośrodkach elektroterapii i elektrofizjologii. Najczęstszym wskazaniem dla WCD, według 80% ankietowanych ośrodków, był czas pomiędzy usunięciem  ICD z powodu infekcji a ponownym wszczepieniem  urządzenia.  Głównymi przeciwskazaniami  były z kolei  przewidywana długość życia <12 miesięcy oraz złe dopasowanie pacjentów. Relacjonowało je 52,2% ośrodków. 26,1% ośrodków za przeciwskazanie dla WCD uznawało wiek pacjentów > 75 lat. Wśród najważniejszych obaw lekarzy związanych z zastosowaniem WCD 44,4% ośrodków wymieniło kwestie związane z kosztami WCD. Natomiast obawy pacjentów koncentrowały się głównie na ewentualnym wyładowaniu urządzenia.  Najczęstszą przyczyną nieadekwatnych wyładowań WCD było podwójne liczenie załamka T w czasie częstoskurczu zatokowego oraz niewykrycie artefaktu stymulacji ICD. Sondaż EHRA wykazał, że stosowanie WCD w Europie jest nadal ograniczone i pozostaje silnie uzależnione od refundacji. Różnorodność wskazań WCD wśród ośrodków europejskich podkreśla potrzebę dalszych badań, aby lepiej określić wpływ WCD na poszczególne grupy pacjentów.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/1/146

POBIERZ – Wykorzystanie kamizelki defibrylującej w Europie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez EHRA