Wyniki badania CASTLE-AF wskazują na ablację AF jako leczenie pierwszego wyboru u pacjentów z niewydolnością serca

Prezentacja wyników na Kongresie ESC 2017 wykazuje znaczną redukcję śmiertelności i zdarzeń związanych z niewydolnością serca przy ablacji cewnikowej w porównaniu do terapii farmakologicznej.

BARCELONA, Hiszpania i BERLIN, Niemcy, 27 sierpnia 2017 r. Wyniki końcowe badania CASTLE-AF wykazują 38-procentową redukcję liczby zgonów i hospitalizacji ze względu na pogarszającą się niewydolność  serca, u pacjentów z niewydolnością serca z migotaniem przedsionków (AF ) leczonych ablacją, w porównaniu do terapii farmakologicznej zalecanej przez aktualne wytyczne. Wyniki zostały zaprezentowane podczas sesji Late-Breaking Clinical Trials Hot Line podczas Europejskiego Kongresu Towarzystwa Kardiologicznego ESC w 2017 roku w Barcelonie.

Badanie było prowadzone pod kierownictwem dr Nassir Marrouche, Uniwersytet w Utah, Salt Lake City, USA i dr Johannes Brachmann, Coburg Clinic w Niemczech a sponsorowane było przez BIOTRONIK.

CASTLE-AF (ablacja cewnikowa a konwencjonalne leczenie u pacjentów z dysfunkcją lewej komory i migotaniem przedsionków) to największe na świecie randomizowane badanie kliniczne dotyczące skuteczności ablacji cewnikowej AF w przypadku pacjentów z ICD lub CRT-D cierpiących na niewydolność serca. W badaniu wzięło udział 398 pacjentów w 33 ośrodkach w Europie, Australii i USA w latach 2008 do 2016. Jest to pierwsze badanie ablacji cewnikowej mające na celu zbadanie występowania pierwotnego złożonego punktu końcowego – śmiertelności i zachorowalności przy średniej obserwacji trwającej dłużej niż trzy lata.

“CASTLE-AF jest obecnie jedynym badaniem, które mierzy twardy punkt końcowy u pacjentów, którzy poddani zostali ablacji cewnikowej lub konwencjonalnej terapii AF”, komentuje dr Marrouche. “Wyniki tego badania podkreślają znaczenie ablacji cewnikowej jako sposobu leczenia, wskazując, że procedura powinna być wykonana jak najszybciej oraz jako terapia pierwszego rzutu (wyboru) w tej grupie pacjentów”.

Oprócz osiągnięcia znacznej redukcji pierwotnego złożonego punktu końcowego, badanie wykazało, że ablacja AF znacząco obniża jego składowe, o 47-procent zmniejsza umieralność i o 44-procent zmniejsza liczbę hospitalizacji ze względu na pogarszającą się niewydolność serca.

“Ogólnie brakowało konsensusu w społeczności naukowej w sprawie najbardziej odpowiedniego sposobu postępowania z AF u pacjentów z niewydolnością serca” – powiedział dr Brachmann. “Indykatywne wyniki CASTLE-AF mogą utorować drogę do szerszego stosowania ablacji cewnikowej i mogą spowodować zmiany w aktualnych wytycznych leczenia. Może to mieć znaczący wpływ na pacjentów z niewydolnością serca z współistniejącym AF. ”

Więcej informacji: www.castle-af.org lub www.biotronik.com

Twitter: @BIOTRONIK_News

LinkedIn: www.linkedin.com/company/biotronik

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły