Wyniki badania ENHANCED-ICD dotyczące programowania ICD dla zmniejszenia liczby terapii i poprawy jakości życia

Wyniki badania ENHANCED-ICD dotyczące programowania ICD dla zmniejszenia liczby terapii i poprawy jakości życia

Algorytmy, dyskryminatory i strategie programowania ICD znacząco zmniejszały częstość występowania nieadekwatnych szoków, ale wciąż zyskują w odniesieniu do zmniejszenia właściwej lecz niekoniecznej stymulacji antyarytmicznej (ATP) i liczby wstrząsów. Zbadano czy programowanie liczby interwałów do detekcji (NID) 60/80 dla wykrywania tachyarytmii komorowej (VT)/migotania komór (VF) jest bezpieczne i jak ta strategia wpływa na: zdarzenia niepożądane związane z wyładowaniami ICD i omdlenia, ATP/wstrząsy, rezultaty zgłaszane przez pacjentów. To prospektywne badanie monitorowało bezpieczeństwo 60 pacjentów prewencji pierwotnej i wtórnej z zaprogramowanym NID 60/80. Wyniki pokazały, że relacjonowany przez pacjentów poziom niepokoju był najwyższy w czasie implantacji, podobnie, jak postrzegany stan zdrowia, który był w tym czasie najniższy. Oba te wskaźniki ulegały stopniowej poprawie w czasie obserwacji. Podsumowując, badanie Enhanced-ICD pokazuje, że programowanie NID 60/80 do wykrywania VT/VF jest bezpieczne dla pacjentów z ICD i nie wpływa negatywnie na jakość ich życia.

Autor: Michał Chudzik
Źródło/a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26732419

POBIERZ – Wyniki badania ENHANCED-ICD dotyczące programowania ICD dla zmniejszenia liczby terapii i poprawy jakości życia