Wyniki badania ENHANCED-ICD dotyczące programowania ICD dla zmniejszenia liczby terapii i poprawy jakości życia

Algorytmy, dyskryminatory i strategie programowania ICD znacząco zmniejszały częstość występowania nieadekwatnych szoków, ale wciąż zyskują w odniesieniu do zmniejszenia właściwej lecz niekoniecznej stymulacji antyarytmicznej (ATP) i liczby wstrząsów. Zbadano czy programowanie liczby interwałów do detekcji (NID) 60/80 dla wykrywania tachyarytmii komorowej (VT)/migotania komór (VF) jest bezpieczne i jak ta strategia wpływa na: zdarzenia niepożądane związane z wyładowaniami ICD i omdlenia, ATP/wstrząsy, rezultaty zgłaszane przez pacjentów. To prospektywne badanie monitorowało bezpieczeństwo 60 pacjentów prewencji pierwotnej i wtórnej z zaprogramowanym NID 60/80. Wyniki pokazały, że relacjonowany przez pacjentów poziom niepokoju był najwyższy w czasie implantacji, podobnie, jak postrzegany stan zdrowia, który był w tym czasie najniższy. Oba te wskaźniki ulegały stopniowej poprawie w czasie obserwacji. Podsumowując, badanie Enhanced-ICD pokazuje, że programowanie NID 60/80 do wykrywania VT/VF jest bezpieczne dla pacjentów z ICD i nie wpływa negatywnie na jakość ich życia.

Autor: Michał Chudzik
Źródło/a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26732419

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/03/Wyniki-badania-ENHANCED-ICD-dotyczące-programowania-ICD-dla-zmniejszenia-liczby-terapii-i-poprawy-jakości-życia.pptx” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Wyniki badania ENHANCED-ICD dotyczące programowania ICD dla zmniejszenia liczby terapii i poprawy jakości życia[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły