WYNIKI WYBRANYCH BADAŃ KLINICZNYCH PREZENTOWANYCH NA KONGRESIE HRS 2015

1. Zdalne monitorowanieurządzen wszczepialnych.

W ostatnich latach wykazano, że zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych poprawia rokowanie chorych i zmniejsza śmiertelność. Nie oszacowano jednak jeszcze, czy taki sposób monitorowania chorych zmniejsza wydatki poniesione przez płatnika. Temu zagadnieniu poświęcona była analiza 92 566 chorych z różnymi typami urządzeń (stymulatory, ICD i CRT 10%), produkowanymi przez wszystkie obecne na rynku firmy. Analiza dowiodła, że w grupie ze zdalnym monitorowaniem (n=34 259 chorych) koszty hospitalizacji były istotne (o 18%) niższe niż w grupie bez zdalnego monitoringu (n=58 307 chorych). Wprawdzie jest to badanie retrospektywne i obserwacyjne, ale dobitnie pokazuje, że zdalne monitorowanie nie prowadzi do zwiększaenia nakładów (przynajmniej w USA).

 

2. Dwa badania poświęcone były bezpieczeństwu wykonywania rezonansu magnetycznego u chorych z ICD – modelu Evera (Medtronic) i Iforia (Biotronik). Oba badania wykazały, że rezonans można wykonywać bezpiecznie – nie zanotowano żadnych istotnych zmian w progu stymulacji, wyczuwaniu impulsów czy też skuteczności terapii ICD.

 

3. Innym ciekawym badaniem było badanie SELECT-LV, w któym uczestniczyli chorzy, u któych standardowe CRT nie poprawiło wydolności serca lub u których mimo wskazań klasy I nie udało się wszczepić konwencjonalnego CRT (np. z powodu trudności z optymalnym umieszczeniem elektrody w zatoce wieńcowej)…więcej

 

Piotr Kułakowski

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-174-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Wyniki najnowszych badan klinicznych-Kongres HRS 2015_P.Kułakowski – ZOBACZ[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły