Wypis w dniu implantacji CIED bezpieczny?

Metaanaliza 59 312 pacjentów pokazuje, że wypis w dniu implantacji CIED nie wiąże się z wyższym ryzykiem powikłań związanych z zabiegiem. Z baz MEDLINE i Embase wyselekcjonowano badania porównujące powikłania osób wypisanych ze szpitala w dniu implantacji CIED z osobami wypisanymi następnego dnia. Oceniono powikłania, śmiertelność, rehospitalizacje w modelu z efektem zmiennym. Zidentyfikowano sześć badań: jedno z randomizacją, jedno prospektywne kohortowe i pozostałe cztery ? retrospektywne kohortowe. Iloraz szans dla powikłań związanych z raną wyniósł 0,86 (95% CI 0,2-3,68; p = 0,834), dla odmy 1,36 ? (95% CI 0,26-7,12; p = 0,718), krwiaka ? 0,35 (95% CI 0,01-9,85; p = 0,534), dyslokacji elektrody/repozycji ? 1,71 (95% CI 0,64-4,54; p = 0,281). Iloraz szans dla ponownych przyjęć wyniósł 1,38 (95% CI 0,51-3,69; p = 0,524), a dla śmiertelności 0,86 (95% CI 0,62-1,2; p = 0,383). Zdaniem autorów wypis w dniu zabiegu implantacji CIED może być bezpieczną i wygodną alternatywą. 

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105188&channel=103467

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły