Wypis w dniu implantacji układu stymulującego ? bezpieczny?

Dokument ESC z 2007 roku dot. stymulacji serca zaleca, by w wybranych przypadkach wypisywać pacjenta po wszczepieniu układu stymulującego serce możliwie wcześnie, w ciągu kilku godzin po zabiegu. Badacze z Cambridge przedstawili na Kongresie EHRA w Wiedniu wyniki rejestru poświęconego pacjentom z implantowanym stymulatorem serca, których wypisano w dniu zabiegu.
Przeanalizowano dane pierwszych pacjentów, którzy mieli implantowany stymulator serca i zostali wypisani do domu w dniu zabiegu od 2008 do 2015 roku w Addenbrooke?s Hospital. Oceniono częstość występowania powikłań, długość pobytu, a także rehospitalizacje.
Od 2008 roku implantowano planowo 784 stymulatory, z czego u 623 osób (76,9%) planowano wypis w dniu zabiegu. Pozostałych 161 pacjentów (20,1%) wypisano później zgodnie z preferencjami pacjenta lub lekarza. Spośród 623 chorych, 602 (96,6%) wypisano w dniu zabiegu. Odsetek pacjentów wypisywanych w dniu zabiegu wzrastał z roku na rok, osiągając w 2015 r. ? 100% wszystkich chorych, którym planowo wszczepiono stymulator serca.
Wśród 21 chorych, których planowano wypisać w dniu zabiegu, ale ich pobyt się przedłużył, 6 miało odmę (u 3 pacjentów stosowano drenaż), u 4 wystąpiła dyslokacja elektrody przedsionkowej wymagająca reinterwencji, u 2 stwierdzono krwiaka loży (u 1 pacjenta stosowano drenaż), 2 wymagało przedłużonego leczenia analgetycznego, u 3 stwierdzono nowe arytmie, u 1 opisano objawową zakrzepicę żyły odpromieniowej, a 3 miało inne choroby niezwiązane z zabiegiem, a przedłużające pobyt. Czterech pacjentów zgłosiło się na szpitalny oddział ratunkowy w ciągu tygodnia od zabiegu z powodu bólu w klatce piersiowej lub duszności (1 pacjent wymagał przyjęcia do szpitala).
Spośród 100 pierwszych pacjentów, którzy zostali wypisani w dniu zabiegu implantacji układu stymulującego serce (zabieg między wrześniem 2009 a sierpniem 2011 r.) 95% osób było zadowolonych z wypisu w dniu zabiegu. Po 6 tygodniach od zabiegu wszyscy byli usatysfakcjonowani wczesnym wypisem. Autorzy nie zaobserwowali powikłań w okresie 6 tygodni od zabiegu, którym można było zapobiec przedłużoną hospitalizacją.
Podsumowując, na podstawie ośmioletniego doświadczenia ośrodka wydaje się, że wypis z wyboru po implantacji układu stymulującego serce w dniu zabiegu jest bezpieczny i skuteczny. Niewątpliwie takie postępowanie niesie za sobą też korzyści finansowe dla ośrodka wykonującego zabiegi z zakresu elektroterapii. Autorzy wierzą, że wypis w dniu implantacji stymulatora serca powinien być postępowaniem z wyboru w tej populacji osób i tylko część chorych powinna zostać w szpitalu na dłuższy pobyt.

Oprac. na podstawie: Brahmbhatt D i wsp. Daycase pacemaker implantation: feasible, acceptable, safe  An eightyear uk singlecentre. Abstract P419 Europace (2017) 19 (Supplement 3), iii88

Autor: Łukasz Januszkiewicz 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły