Wysoki odsetek fałszywie dodatnich rozpoznań transmisji zapisów z rejestratorów arytmii

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

W prezentowanej publikacji naukowcy z Ohio ocenili częstość występowania i przyczyny fałszywie dodatnich rozpoznań zapisów przesyłanych zdalnie z rejestratorów arytmii. 

W trakcie czterotygodniowego okresu badania przeanalizowano wszystkie kolejne zdalne transmisje pacjentów z rejestratorem arytmii Reveal LINQ w Ohio State University Medical Center. Wszystkie urządzenia były zaprogramowane zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Rejestratory arytmii implantowano w ramach poszukiwania migotania przedsionków 321 pacjentom, po udarze kryptogennym ? 168 chorym i z powodu omdleń ? 70 osobom. Przeanalizowano 695 transmisji u 559 chorych. Fałszywie dodatnie rozpoznania podczas transmisji wystąpiły u 46% pacjentów z rejestratorem implantowanym w poszukiwaniu migotania przedsionków, 86% chorych po udarze kryptogennym i 71% osób z omdleniami. Częstość fałszywie dodatnich transmisji była wyższa dla pacjentów z udarem kryptogennym i omdleniami niż wśród chorych z migotaniem przedsionków (p < 0,001). Dla zaplanowanych transmisji głównymi przyczynami fałszywie dodatnich rozpoznań były niedoczułość i brak sygnału. W przypadku dodatkowych transmisji najczęstszą przyczyną fałszywie dodatnich rozpoznań były ekstrasystolie przedsionkowe i komorowe. 

Podsumowując, istotny odsetek zapisów przesyłanych przez rejestratory arytmii zawiera fałszywie dodatnie rozpoznania i waha się od 46 do 86% w zależności od rozpoznania pacjenta. Ocena tych transmisji wymaga istotnej ilości czasu od personelu kliniki, ale jest niezbędna w celu postawienia prawidłowego rozpoznania.  

Oprac. na podstawie: Afzal M.R., Mease J., Koppert T.: i wsp. Incidence of false-positive transmissions during remote rhythm monitoring with implantable loop recorders. Heart Rhythm 2019; doi: 10.1016/j.hrthm.2019.07.015.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły