Wysoki odsetek pacjentów z dusznością i/lub bólem w klatce piersiowej po COVID-19

Metaanaliza 10 badań obejmujących 2004 chorych po COVID-19 pokazała, że po ? 1 miesiącu od infekcji ok. 39% pacjentów ma nadal duszność, a 18% ? bóle w klatce piersiowej. Dwóch niezależnych badaczy przeszukało bazy MEDLINE i EMBASE pod kątem badań oceniających występowanie duszności i/lub bólu w klatce piersiowej w okresie powyżej 1 miesiąca od zakażenia SARS-CoV2. Spośród początkowych 1287 badań oceniono pełny tekst 31 publikacji. Ostatecznie do metaanalizy włączono 10 prac. W 10 badaniach oceniono utrzymywanie się duszności, a w sześciu ? bólu w klatce piersiowej. Autorzy zwrócili uwagę na dużą niejednorodność wyników (I2 = 91% w badaniach, w których oceniono duszność i I2 = 89% w badaniach oceniających ból w klatce piersiowej). Podkreślono konieczność dalszych badań, które mogą pomoc zrozumieć przyczynę tych dolegliwości, a także ich długoterminowe występowanie. 

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=106829&channel=103467

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły