Wysokie koszty braku odpowiedzi na CRT

doniesienia medialne

Koszty opieki związane z brakiem odpowiedzi na CRT są jednymi z najwyższych wśród pacjentów z niewydolnością serca. Wskazuje to na potrzebę pilnej poprawy wyników leczenia tej populacji. W prospektywnym rejestrze ADVANCE CRT prowadzonym w latach 2013-2015 zidentyfikowano pacjentów, którzy odpowiedzieli na CRT i tych, którzy nie odpowiedzieli. Następnie obliczono koszty związane ze zdarzeniami związanymi z niewydolnością serca, wizytami ambulatoryjnymi, wizytami w oddziale ratunkowym, hospitalizacjami. Wykorzystano dane z baz MarketScan i Medicare. W grupie 879 pacjentów o średniej wieku 69?11 lat 310 (35%) nie odpowiedziało na CRT. W grupie non-responderów więcej pacjentów rozwinęło niewydolność serca (41% vs. 11%; p < 0,001), wskaźnik incydentów niewydolności serca był wyższy (67,0?21,7 vs. 11,4?3,7 na 100 osobolat; p < 0,001); również ponowne hospitalizacje z powodu niewydolności serca w ciągu 30 dni występowały w tej grupie częściej (HR 7,06; 95% CI 2,1-43,7). Najczęstszym i najwyższym kosztem w grupie non-responderów były hospitalizacje. W ciągu 2 lat w porównaniu z grupą, która odpowiedziała na CRT, każdy pacjent, który nie odpowiedział na tę terapię, generował nadmiarowy koszt 6388 dolarów w Medicare (p = 0,015) lub 10 197 dolarów w systemie prywatnych ubezpieczeń (p = 0,014).

https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euab123/6312874?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły