Wysokie ryzyko infekcji CIED o etiologii S. aureus

doniesienia medialne

Aż 51,8% i 28,2% pacjentów z bakteriemią o etiologii S. sureus spełniło kryteria pewnej i możliwej infekcji CIED wg definicji z konsensusu EHRA 2019. Przeanalizowano retrospektywnie dane wszystkich pacjentów z bakteriemią o etiologii S. sureus z Mayo Clinic w latach 2012-2019. W grupie 110 pacjentów z CIED i bakteriemią S. aureus u 92 (83,6%) wykonano echo przezprzełykowe. Łącznie 57 i 31 pacjentów miało pewną lub możliwą infekcję CIED. W ciągu 30-dniowej obserwacji 80% z grupy pewnej infekcji CIED miało wykonane usunięcie całego układu w porównaniu z 35,5% z grupy możliwej infekcji CIED. Usunięcie całego układu wiązało się z 83-proc. redukcją rocznej śmiertelności w grupie pewnej infekcji CIED. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)02446-2/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły